Oscars Församling

Oscars församling ligger på Östermalm i Stockholm och i församlingen ingår det fem kyrkor: Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan, Djurgårdskyrkan, Olaus Petrikyrkan samt Oscars Lillkyrka. Alla tillhör Svenska kyrkan. Församlingens kyrkor är öppna för gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och meditation, men här ges även många uppskattade konserter av hög kvalitet. AD Design har skapat en ny form för ”Oscars Församlingsblad” och vi gör den löpande grafiska produktionen av församlingstidningen som ges ut fyra gånger om året.

  • Församlingstidning
  • Informationsmaterial