Ockelbogårdar

Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar 700 lägenheter och 50 lokaler i Ockelbo. Ockelbogårdar AB ägs till 100% av Ockelbo kommun. AD Design har producerat en ny form för deras grafiska uttryck i form av imageannonser, mall för lägenhetsanonser, kontorstryck och utställningsmaterial.

  • Grafisk profil
  • Annonser
  • Utställningsmaterial