Mörby Centrum

Mörby centrum uppfördes ursprungligen 1961. Därefter har Mörby centrum byggts ut i flera etapper. Idag är Mörby centrum ett inomhuscentrum med verksamhet på fyra våningar. I direkt anslutning till centrumbyggnaden finns ett parkeringshus med sammanlagt 800 platser fördelade på två våningar. Mörby centrum innehåller idag både butiker och varuhus, restauranger, läkare, tandläkare, bibliotek, polis och annan service. AD Design har formgivit Mörby Centrums logotype.

  • Formgivning av logotype