KfS

KfS, Konsumentföreningen Stockholm, är en medlemsorganisation med 1,2 miljon medlemmar och äger Coop-butikerna i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. Uppgiften är att bidra till ett mer hållbart samhälle, opinionsbildning i konsumentfrågor samt att förmedla information, kunskap och medlemsförmåner. AD Design gör bl.a. den grafiska produktionen av medlemsbladet Mer Medlem som ges ut 7 gånger om året och distribueras tillsammans med tidningen Mersmak.

  • Medlemsblad
  • Mall Nyhetsbrev
Medlemsblad
Illustration karta
Mall nyhetsbrev