Add & Subtract

Add & Subtract är en revisions- och redovisningsbyrå som erbjuder kvalificerade tjänster inom de flesta områden som rör redovisning och revision – allt från löpande bokföring, ekonomistyrning och företagsanalys till avancerade skattetekniska frågor. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men Add & Subtract’s kunder finns över hela landet. När Add & Subtract startade sin verksamhet fick AD Design i uppdrag att ta fram en logotype inklusive ett profilprogram som skulle kommunicera ett modern och nytänkande företag. AD Design har även producerat Add & Subtracts hemsida.

  • Grafisk profil inkl. logotype
  • Hemsida