Back to top
Ultraljudsbarnmorskorna

Ultraljudsbarnmorskorna är en av Stockholms Läns Landsting auktoriserade mottagningar med inriktning på ultraljud för gravida i Stockholm vid Liljeholmen. När Ultraljudsbarnmorskorna startade sin verksamhet fick AD Design i uppdrag att ta fram en logotype och ett profilprogram som skulle kommunicera modernt, fräscht och nytänkande. 2015 lanserade vi även deras nya hemsida. www.ultraljudsbarnmorskorna.se